Oi aegu ammuseid

30. sep­temb­ril kell 14:00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Oi aegu am­mu­seid.

Tä­his­ta­me ea­ka­te päe­va, tu­le­ta­me meel­de vanu aegu pil­di­ma­ter­ja­li põh­jal. Kül­la tu­le­vad Vi­ru­maa Tea­ta­ja aja­kir­ja­nik Tee­le Üp­rus ja har­ras­tus­kunst­nik Mare Or­gus, oma­kan­di me­hed Hei­no Rii­bak ja Vel­lo Raagmets.