Sügise alguse värvid

1. ok­too­brist 25. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Sügise al­guse värvid.

Näi­tusel 12 fo­tot ko­d­u­a­iast 21. sep­tem­bril, sügise sünnipäeval.