Linnavalvur Vana Toomas

Vana Toomas02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Lin­navalvur Vana Toomas.

Väl­jas on raa­matud, milles tutvus­tatakse Tallinna Vanalin­na pär­lit – Raeko­da. Raeko­jal on ka oma torn ja torni ti­pus pöör­lev tu­ulelipp Vana Toomas. Tallinna Raeko­da on uur­in­ud ja täpset restau­reer­im­ist jäl­gin­ud Tapalt pärit arhitekt Ted­dy Böck­ler. Kui ja­lu­tad Raeko­ja plat­sil, on tähtis tunne, et Tallinna Vanalinn on väga uhke tänu meie kaaslin­lase põh­ja­likule tööle.