Porikuu

Porikuu02.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Po­ri­kuu.

Tut­vus­ta­me raa­ma­tu­näi­tu­sel ok­toob­ri­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi. Po­ri­kuu on nen­de täht­päe­va­de osas vae­ne kuu, küll aga lan­ge­vad siis le­hed ja saab teha po­ri­kuns­ti. Pi­ke­malt pea­tu­me si­mu­na­päe­val. Va­na­rah­vas üt­les, et Siim teeb sil­la Mar­di­le maa­le tulla.