Porikuu

Porikuu02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Porikuu.

Tutvus­tame raa­matunäi­tusel ok­too­brikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi. Porikuu on nende täht­päe­vade osas vaene kuu, küll aga langevad siis lehed ja saab teha porikun­sti. Pike­malt pea­tume simu­napäe­val. Va­narah­vas ütles, et Siim teeb sil­la Mardile maale tulla.