Saksi raamatukogu lahtiolekuajad oktoobris

3. ok­toob­ril ava­tud 10–17
10. ok­toob­ril ava­tud 10–14
15. ok­toob­ril ava­tud 10–18
25. ok­toob­ril ava­tud 14–18

31. ok­toob­ril su­le­tud

Üle­jää­nud töö­päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ta­valis­tel ae­ga­del.