Saksi raamatukogu 95

31. ok­toob­ril kell 13:00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 95.

Raa­ma­tu­ko­gu sünnipäev.