Ilmar Talve 95

28. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Il­mar Tal­ve 95.

Näi­tus meie kan­di tuntui­ma kir­ja­ni­ku ja et­no­loo­gi Il­mar Tal­ve loo­min­gust ja fo­to­dest. Näi­tu­sel on ka mõ­ningaid raa­ma­tu­id kir­ja­ni­ku isik­li­kust raa­ma­tu­ko­gust, mil­le tü­tar Anna Tal­ve Grins Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu­le kinkis.

Pa­rim olu­kir­jel­dus EW 1920–1930ndate aas­ta­te Ta­past ja sel­le ümb­ru­sest on Il­mar Tal­ve raa­ma­tus „Ke­vad Eestis“.