Hingerahu

4. no­vemb­rist – 30. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Hin­ge­ra­hu.

No­vemb­ri­kuu on aeg, kus kõik kii­red hoo­aja­tööd on lõppe­mas ning saa­me pü­hen­du­da tu­ba­se­le te­ge­vu­se­le ja ise­en­dale. Va­na­rah­vas lei­dis sel pe­rioo­dil hin­ge­ko­su­tust kä­si­tööst ja lu­gu­de vest­mi­sest, üks­tei­sel kü­las käi­mi­sest ja esi­va­ne­ma­te hin­ge­de­ga suht­le­mi­sest. Näi­tu­sel väl­jas­ole­vad raa­ma­tud ka­jas­ta­vad no­vemb­ri­mee­le­olusid vara­semal ja praegusajal.