Mardikuu

Mardikuu, Talvekuu1. no­vemb­rist 29. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mar­di­kuu

No­vem­ber kan­nab rah­va­ka­lend­ris mi­tut nime: hin­ge­de­kuu (hin­ge­de­päe­va jär­gi), mar­di­kuu (mar­di­päe­va jär­gi), tal­ve­kuu (loo­duse tal­ve­mär­ki­de jär­gi). Lõpp­e­nud on põl­lu­mehe ja kar­ja­kas­va­ta­ja ma­jan­dus­aas­ta. Talv toob kaa­sa tal­ve­tööd: nais­pe­re­le ühised töö­õh­tud, mees­te­le raie- ja veo­tööd. Mar­di­kuu on aas­ta pi­me­daim aeg. Et sel­les­se hal­li aega rõõ­mu tuua, las­ke tup­pa mar­did-kad­rid. Meie raa­ma­tu­näi­tus an­nab nä­pu­näi­teid mardisanditamiseks.