Mardikuu

Mardikuu, Talvekuu1. no­vem­brist 29. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mardikuu

No­vem­ber kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: hingedekuu (hingede­päe­va jär­gi), mardikuu (mardipäe­va jär­gi), talvekuu (lood­use talvemärkide jär­gi). Lõp­penud on põl­lume­he ja kar­jakas­vata­ja ma­jan­dusaas­ta. Talv toob kaasa tal­vetööd: nais­perele ühised tööõh­tud, meestele raie- ja veotööd. Mardikuu on aas­ta pimedaim aeg. Et sel­l­esse hal­li aega rõõ­mu tuua, laske tup­pa mar­did-kadrid. Meie raa­matunäi­tus annab näpunäiteid mardisanditamiseks.