Pärastlõunane kolmapäev

13. no­vemb­ril kell 13 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Pä­rast­lõu­na­ne kolmapäev

Rää­gi­me kä­si­tööst, vaa­ta­me kä­si­töö raa­ma­tu­id, tee­me plaa­ne uueks hooajaks.
Ooda­tud on kõik huvilised.