Talv Põhjalas. Islandi ajatu ilu

Talv Põhjalas. Islandi ajatu ilu4. no­vemb­rist 29. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Talv Põh­ja­las. Is­lan­di aja­tu ilu

Is­land on tun­tud kui tule ja jää maa. Oma ilu­ga on ta lum­ma­nud fo­tograafe, ins­pi­ree­ri­nud nii luu­le­ta­ja­id kui kirjanikke.