Üle minu vaiba

"Üle minu vaiba"1. no­vem­brist 11. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus näi­tus Üle minu vaiba

Valve Tam­mjärv on kan­gastelgedel kudunud üle 30 kalt­su­vai­ba, neist 10 on toodud näi­tus-müügile. Iga vaip on omanäo­line ja ko­r­du­matu, on pike­maid ja lühe­maid, laiemaid ja kit­samaid. Kui leiad en­dale so­bi­va vai­ba, saad selle kohe kaasa osta.