Maakonna aasta raamatukogu 2013 on Tapa Linnaraamatukogu

Lääne-Viru maakonna aasta raamatukogu 2013Lää­ne-Viru maa­va­lit­su­se ja Lää­ne-Vi­ru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu esin­da­ja­test moo­dus­ta­tud ko­mis­jon va­lis Lää­ne-Vi­ru­maa 2013. aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks Sõ­me­ru raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­ri Ma­ret Kõre ja aas­ta raa­ma­tu­ko­guks Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu. Tiit­li võit­ja­id tun­nusta­ti 20. no­vemb­ril toi­mu­nud maa­kon­na raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te seminaril.