Me ise oleme oma mälu kandjad

 Me ise oleme oma mälu kandjad6. no­vemb­rist 31. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Me ise ole­me oma mälu kandjad

Näi­tus põ­hi­neb Rein Vei­de­man­ni poolt väl­ja va­li­tud ees­ti kir­jan­duse teks­ti­de­le, mis on mei­le olu­li­sed ol­nud aja­loos ja on olu­li­sed ka täna.