Jäneda 660 – juubeliaastal juhtunud

2. det­semb­rist. 17. jaa­nua­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Jä­ne­da 660 – juu­be­li­aas­tal juhtunud

Näi­tu­sel on Jä­ne­da-tee­ma­li­sed post­kaar­did läbi ae­ga­de ja kil­lu­ke­sed tä­na­vus­test juu­be­li­aas­ta sündmustest.