Maret Saluste fotonäitus „Black-box“

Fotonäitus "Black-box"9.12.2013.–7.02.2014 on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus Black-box

Fo­to­näi­tus lõ­pe­tab Jä­ne­da 660. juu­be­li­aas­ta üri­tu­sed raa­ma­tu­ko­gus. Ma­ret on 19-aas­ta­ne Jä­ne­dal sün­di­nud ja põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud neiu, kel­le „nii­sa­ma klõp­si­mi­sest“ loo­duses on väl­ja kas­va­nud tõ­si­ne fo­tograa­fiahu­vi. Ma­ret on osa­le­nud eri­ne­va­tel fo­to­kur­sus­tel ning kon­kurs­si­delt nop­pi­nud ka mit­meid au­hin­du. Pil­di­see­ria „Black-box“ kas­vas väl­ja fo­to­kur­su­se ko­dus­test üles­an­ne­test ning on näi­tu­se­na üle­val ol­nud juba Tal­lin­na Lin­na­teat­ris ja Rak­ve­re Teatris.