Ilmar Talve ja tema looming

6. jaa­nua­rist 30. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Il­mar Tal­ve ja tema looming.

Väl­ja­pa­ne­ku­ga tä­his­ta­me kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Il­mar Tal­ve 95 sünniaastapäeva