Teisipäevane loomering

14.01.2014 kell 18.00 Nuk­it­sa konkur­si raa­matute il­lus­trat­sioonide vaatlem­ine, jär­jest lugem­ine (lapsed ise vali­vad raa­matu) arutelu loe­tust. Vaba joonistamine.

Jätkame ka al­gaval aastal loomeringi­ga. Eesmärgiks aren­da­da laste loovust män­gude, käelise tege­vuse, ku­u­lamise ja muu tege­vuse läbi.