Nukitsatunnid Jäneda kooli algklassidega

10.–14. veebruari­ni toi­mu­vad Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Nu­kit­sa­tun­nid Jä­ne­da koo­li alg­klas­si­de­ga.

Tu­le­ta­me meel­de Nu­kit­sa kon­kur­si al­gus­ae­gu ja eel­mi­si au­hin­na­tud raa­ma­tu­id. Vaa­ta­me ja tut­vu­me tä­na­vu­se väl­ja­pa­ne­ku­ga ning va­li­me nen­de hul­gast oma lemmikud.