Ei lausu musta ega valget

Näitus "Ei lausu musta ega valget"1.–26. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Ei lau­su mus­ta ega val­get.

Vil­jan­di Hu­vi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed õpe­ta­ja Elle Käo­saa­re ju­hen­da­misel joo­nis­ta­sid mus­ta­ga valgele pa­be­ri­le nä­gusid. Need te­ge­lased ei lau­su mus­ta ega val­get, aga on siis­ki üsna vär­vi­kad ku­jud. Näi­tu­sel on väl­jas las­te kuns­ti­tööd ning raa­ma­tud mus­ta ja val­ge teemadel.