Emakeelepäeva tähistamine

14. märt­sil Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus ema­kee­le­päe­va tä­his­ta­mi­ne koos Jä­ne­da Koo­li õpi­las­te­ga los­si eri­ne­va­tes „kee­le­pesa­des“. Te­ge­vu­si jät­kub nel­ja­le rüh­ma­le, kes loe­vad, mõis­ta­ta­vad ja la­hen­da­vad eri­ne­vaid keeleülesandeid.