Ilmar Talve 95

15. märt­sist 4. ap­ril­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Il­mar Tal­ve 95.

Val­la­si­se­ne ränd­näi­tus Il­mar Tal­ve elu­käi­gust ja ‑tööst roh­ke pildimaterjaliga.