Mees, kes teab ussisõnu

17. märt­sist 17. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Mees, kes teab us­si­sõ­nu“.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab lä­he­malt kir­ja­ni­ku ja aja­kir­ja­ni­ku And­rus Ki­vi­räh­ki loomingut.