Aprillikuus Saksi raamatukogus

1. ap­ril­lil kell 18.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus „Nal­ju ees­ti nal­ja­raa­ma­tu­test“.
Tä­his­ta­me nal­ja­päe­va ja ka rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va, mil­le motoks on „Igal rah­val oma lood“.

Tei­si­päe­va­ne loovusring
1. ap­rill – ees­ti rah­va naljad.
15. ap­rill – ke­vad­pü­ha­de kaar­ti­de val­mis­ta­mi­ne, mu­na­de ka­su­ta­mi­ne mit­mel viisil.

14. ap­ril­lil 14.30-16.00 raa­ma­tu­ko­gu­tund Va­ha­kul­mu las­te­aias „Meis­ter­da­mist ja män­ge ke­vad­pü­ha­deks raa­ma­tu­te kau­du“.
14. ap­ril­lil Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud 10–14 ja 16.30-18.00.