Kirju nagu pühademuna

Kirju nagu pühademuna1.–26. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Kir­ju nagu pü­ha­de­mu­na“.

Vil­jan­di Hu­vi­koo­li õpi­lased Elle Käo­saa­re ju­hen­da­misel on joo­nis­ta­nud vär­vi­ki­re­vaid pil­te, mis näe­vad väl­ja kir­jud nagu pü­ha­de­mu­nad. Nen­de­le pilti­de­le li­saks on näi­tu­sel väl­jas li­ha­võt­te­pü­ha­de­ga seo­tud raa­ma­tud. Näi­tu­selt võib lei­da nip­pe, kui­das mune loo­dus­li­ke va­hen­di­te­ga värvida.