Pühadejänes

Pühadejänes1.–26. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Pü­ha­de­jä­nes“.

Li­ha­võt­te­pü­ha­de ajal vär­vi­tak­se mune, kau­nis­ta­tak­se nen­de­ga kodu või män­gi­tak­se män­ge. Aga li­ha­võt­te­jä­ne­sed toi­me­ta­vad ka usi­nalt ja pei­da­vad mune toas või õues, kui ilm lu­bab. Las­te­le teeb see lõ­bus mu­na­de ot­si­mise mäng suurt rõõ­mu. Miks aga mune pei­dab jä­nes, mit­te kana, kel­lel mu­na­de­ga pal­ju roh­kem pist­mist? Selle­le kü­si­mu­se­le ot­si­me­gi vas­tust oma raa­ma­tu­näi­tu­sel. Väl­jas on ju­tud ja luu­le­tu­sed pü­ha­de­jä­ne­sest ning jä­nes­te meisterdamisõpetused.