Kodulinna mosaiik

Näitus  "Kodulinna mosaiik"10. ap­ril­list 10. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ko­du­lin­na mo­saiik“.

Näi­tus poe­ti­see­rib Tat­ja­na Kuts­ju­ba nos­tal­gili­si vaa­teid Võru lin­na va­na­de­le puu­ma­ja­de­le ja õue­de­le. Pilti­dest õh­kub ka­du­vi­ku nukrust – mit­med mä­les­tusi tul­vil ma­jad on prae­gu­seks juba lam­mu­ta­tud või tund­ma­tu­se­ni ilmet muutnud.