Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve 95

Ilmar Talve 9510. ap­ril­list 9. mai­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Il­mar Tal­ve 95“.

Ta­pal ela­nud ja koo­lis käi­nud kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se elu­käi­ku ning loo­min­gut tut­vus­tav näitus.