Kiidulaul jumalikule

Näitus "Kiidulaul jumalikule"1. ap­ril­list 30. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kii­du­laul ju­ma­li­ku­le“.

Näitus "Kiidulaul jumalikule"Šo­ko­laa­di süües me ta­va­li­selt ei mõt­le, mil­li­selt kau­gelt maalt on kor­ja­tud šo­ko­laa­di toor­aineks ole­vad ka­kaoo­ad, kes neid kor­jab, kui­das neid kor­ja­tak­se ja kui­das saab ka­kaoo­ast šo­ko­laad. Näi­tus an­nab vas­tuse pal­ju­de­le šo­ko­laa­di puu­du­ta­va­te­le küsimustele.