Ilmar Talve radadel

8. mail kell 13.00−17.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu üri­tus „Il­mar Tal­ve rada­del“.

Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus viib osa­võt­jad Skan­di­naa­viamaa­des ja Ees­tis tun­tud rah­vas­ti­ku­tead­la­se ja kir­ja­ni­ku Il­mar Tal­ve sis­se­tal­la­tud rada­de­le Tapa val­las. Mõ­ned hu­vi­ta­vad fak­tid: I. Tal­ve isa Jo­han­nes oli Tapa Ja­ko­bi ko­gu­duse nõu­ko­gu esi­mees ning prae­gu­se Ja­ko­bi ki­ri­ku ehi­tu­se or­ga­ni­see­ri­mise mees­kon­nas, tema ema oli pä­rit kogu ees­ti rah­va­le tun­tud Kreu­tzwal­di­de sugupuust.