Ülo Josingu fotonäitus „Piiristatud maastikud“

Ülo Josing "Piiristatud maastikud"10. maist 10. juu­ni­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Ülo Jo­sin­gu fo­to­näi­tus „Pii­ris­ta­tud maastikud“

Ülo Josing "Piiristatud maastikud"Haa­ra­vas pil­di­kee­les jutus­tab au­tor mõt­le­ma­pa­neva loo täna­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul satu­vad vas­ta­misi kõik­või­ma­like kee­lu– ja käsu­mär­ki­dega. Tund­liku sot­siaalse när­viga jääd­vus­ta­tud kaad­rid teki­ta­vad hin­ge ra­hu­tu igat­suse va­ba­ma ja har­moo­ni­li­sema maa­ilma järele.