Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve ‑95-

"Mees kolme kodumaaga"13. maist 13. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mees kol­me ko­du­maa­ga. Il­mar Tal­ve ‑95-“.

Näi­tus tut­vus­tab Ta­pal ela­nud ja koo­lis käi­nud kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Il­mar Tal­ve elu­käi­ku ning loomingut.