Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve ‑95-

"Mees kolme kodumaaga"13. maist 13. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus näi­tus “Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve ‑95-”.

Näi­tus tutvustab Tapal elanud ja koo­lis käin­ud kir­janiku ja rah­vatead­lase Il­mar Talve elukäiku ning loomingut.