Aasta lind, loom ja puud

Aasta lind, loom ja puud19. maist 27. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta lind, loom ja puud”.

Raa­matunäi­tus tutvustab 2014. aas­ta lin­du — jäälind, aas­ta looma — hül­jes ja aas­ta puid — paak­spuu ning türnpuu.