Vigurimees Volli ja kriminalistid Kribu ja Krabu

Raamatuväljapanek "Vigurimees Volli ja kriminalistid Kribu ja Krabu"2. juu­nist 27. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Vi­gu­ri­mees Vol­li ja kri­mi­na­lis­tid Kri­bu ja Kra­bu“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku­ga tä­his­ta­me las­te­kir­ja­nik ja Kee­le­ins­pekt­sioo­ni pea­di­rek­tor Il­mar To­mus­ki 50. sün­ni­päe­va (sün­di­nud 28. juu­nil 1964).
Tema las­te­raa­ma­tud on täis vi­gu­reid ja ei puudu ka kri­mi­naal­sed lood, mida uu­rivad Kri­bu ja Kra­bu. Vah­va­te vi­gu­ri­te­ga lus­ti­tab aga oma lu­gu­des meid Volli.