Mamma Muu loeb raamatuid Mamma Muust

Raamatunäitus "Mamma Muu loeb raamatuid Mamma Muust"18. ju­u­nist 4. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Mam­ma Muu loeb raa­ma­tu­id Mam­ma Muust”.

Ju­j­ja Wies­lan­der on root­si kir­janik, kes saab 12. ju­u­nil 70-aas­taseks. Maail­mas on ta tun­tud Mam­ma Muu jut­tude­ga, mille ta õh­tu­ti väl­ja mõ­tles koos oma abikaasa Tomas Wies­lan­deri ja lastega.

Mam­ma Muu on eriskum­ma­line lehm, kes tahab õp­p­i­da er­inevaid asju: kuidas roni­da puu otsa, sõi­ta jal­gratta­ga, ki­iku­da, li­ugu las­ta, ko­ris­ta­da või ehi­ta­da valmis maja. Alati on ko­hal tema sõber Vares, kes vaata­ma­ta oma sulestikule on er­i­ti värvikas tegelane.

Et Ju­j­ja Wies­lan­der lugemist oluliseks peab, sell­est annab tun­nis­tust raa­mat „Mam­ma Muu loeb“.