30. juunist 27. juulini Jäneda raamatukogu SULETUD

Juulis Jäneda RK suletud30. juu­nist 27. juu­li­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

te­le­fon 323 2081
e‑post