Keeb kui sipelgapesa

Raamatunäitus "Keeb kui sipelgapesa"18. juu­nist 4. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Keeb kui si­pel­ga­pe­sa“.

Su­vel keeb elu kui si­pel­ga­pe­sa. Met­sas kõn­di­des sat­tu­me mõ­ni­kord si­pel­ga­te kodu juur­de. Suur kuk­la­se­pe­sa võib olla lap­se­le ise­gi üle pea. Põ­nev on aga see, et teist sama pal­ju pesa on veel maa all. Uuri­me raa­ma­tu­näi­tu­sel si­pel­ga­pe­sa sa­la­dusi. Jah, seal elu keeb … Nii nagu Ond­rej Se­ko­ra raa­ma­tus „Si­pel­gad ei alis­tu“. Näi­tu­selt leiab ka ret­sep­ti, kui­das lap­sed va­nas­ti ise val­mis­ta­sid ha­pusid kom­me koo­ri­tud le­paok­sast ja sipelgahapust.