Suvelilled – lilled, mis õitsevad ainult ühel suvel

1.–31. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Su­ve­lil­led – lil­led, mis õit­se­vad ai­nult ühel su­vel“.

Rää­ki­des su­ve­lil­le­dest, mõel­dak­se nen­de all ta­va­li­selt kõi­ki su­vel õit­se­vaid lil­li. Te­ge­li­kult on need aga lil­led, mis õit­se­vad ai­nult ühel su­vel. Õite saa­miseks peab su­ve­lil­le­de seem­ned igal aas­tal uues­ti külvama.