Rehemaja – põline ja püsiv

Näitus "Rehemaja - põline ja püsiv"13. juu­nist 6 au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Re­he­ma­ja – põ­li­ne ja pü­siv“.

Eest­las­te põ­li­ne elu­hoo­ne – rehi­ela­mu ehk re­he­ma­ja – on ai­nu­laad­ne ar­hi­tek­tuu­ri­näh­tus, mil­le umb­kaud­ne va­nus on tu­hat aas­tat. Rehi­ela­mus väl­jen­dub aas­ta­tu­han­de­te tar­kus: sel­li­ses hoo­nes ela­des jäi ini­me­ne meie klii­mas ellu.