Rahvarõiva ilu

Näitus "Rahvarõiva ilu"17. ju­u­nist 28. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Rah­varõi­va ilu”.

Omate­htud rah­varõi­vakom­plek­te es­itl­e­vad tä­navu ke­vadel Jänedal MTÜ Loometöö ko­r­ral­datud kooli­tuse lõpetanud.