Hei, muumid!

Raamatunäitus "Hei, muumid!"1. au­gus­tist 11. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Hei, muu­mid!“

Vae­valt lei­dub Ees­ti­maal last, kes ei oleks näi­nud muumi­de mul­ti­kat. Sa­mu­ti on pal­ju aus­ta­ja­id muu­mi­koo­mik­si­tel ning aas­ta­küm­neid on Soo­mes Naan­ta­lis te­gut­se­nud ka Muu­mi­maa, mida su­vi­ti kü­las­ta­vad ka Ees­ti lap­sed. Muumi­de võ­lu­maa­il­ma mõt­les väl­ja kir­ja­nik ja kunst­nik Tove Jans­son, kes oleks saa­nud 9. au­gus­til 100-aastaseks.