Hoidistamine – suvine rõõm

1. au­gus­tist 11. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hoi­dis­ta­mi­ne – su­vi­ne rõõm“

Väl­ja­pa­nek ai­tab pe­re­nai­sel lei­da en­dale so­biv hoi­dis­ta­mise viis. Pea­le moo­si­de on vä­ga­gi po­pu­laar­sed soo­la­se toi­du kõr­va­le pa­ku­ta­vad sa­la­tid ning kast­med. Iga hoi­dis­ta­ja ju teab, et on n‑ö ar­gi­päe­va­moos ning pi­du­päe­va­moos. Ja kind­las­ti tasub teha paar pur­ki ka kin­ki­miseks ning pan­na kauni ku­ju­ga purkidesse.