Sügise kirjad

13. sep­temb­rist 11. ok­toob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sü­gi­se kirjad“

23. sep­temb­ril kell 5.29 algab sü­gis. Juba prae­gu näe­me õues mit­meid sügisemärke.
Väl­ja­pa­ne­kul on väi­ke osa sü­gi­se­mär­ki­dest läbi raa­ma­tu­te, kas siis ju­tu­na või luuletusena.