Pokude aastaring

Näitus "Pokude aastaring"10.–27.septembrini Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Po­ku­de aastaring“

Ed­gar Val­te­ri raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­de­le li­saks leiab meie näi­tu­selt ka po­ku­pü­ha­de post­kaar­did. Kõi­ge va­nema poku sün­ni­päe­val, 21. sep­temb­ril, möö­dub meie tun­tud las­te­kir­ja­ni­ku ja kunst­ni­ku sün­nist 85 aastat.