Viguriga tähed

Raamatunäitus "Viguriga tähed"
10.–27. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vi­guriga tähed“

Raamatunäitus "Viguriga tähed"Täh­ti võid lei­da kõik­jalt, kus mi­da­gi kir­jas. Meie näi­tu­selt võid lei­da vi­guriga täh­ti, mida saab teha jää­ti­se­pul­ka­dest, kir­ja­klamb­ri­test, pliiat­si­te­ri­ta­mis­pu­rust. Puu­oks­test, ki­vi­dest ja kä­bi­dest rää­ki­ma­ta. Täh­ti saab ku­ju­ta­da ise või koos sõbraga.
Näi­tu­selt võib lei­da ise­moo­di tä­hes­ti­ku, lus­ta­kad Nöö­ri­nääp­sud ja Po­ku­de loo­dus­li­kest ma­ter­ja­li­dest tä­he­rea. Tä­hed te­gut­se­vad Hen­no Käo raa­ma­tus „Tä­hes­ti­ku­linn“ ja Aino Per­vi­ku raa­ma­tus „Kir­ja­täh­te­de kee­ru­kas elu“.
Ed­gar Val­te­ri „Na­tu­ke nal­ja­kad pil­did“ pei­dab en­das li­saks veid­ra­te­le pilti­de­le ka vi­guriga sõnu. Neid võib meie näi­tu­sel proo­vi­da lah­ti harutada.