Hertta Võido kudumite näitus

Hertta Võido kudumite näitusJäne­da raa­matuko­gus 15. ok­too­bri­niHert­ta Või­do kudu­mite näitus”

Hertta Võido kudumite näituse plakatHert­ta Või­do (sünd. 1986) on tek­sti­ilikun­st­nik, kes on lõpetanud Kures­saare Ametikoo­lis kun­stilise ku­jun­damise eri­ala ning jätkanud õpin­guid Tar­tu Kõrge­mas Kun­stikoo­lis tek­sti­ilikun­sti erialal.
An­tud näi­tusel on ül­e­val va­lik 2012. a ERKI moeshow jaoks valmin­ud kootud kleitidest kollek­t­sioon­ist “Kuke­poks” ja 2014. aastal Tar­tu Kõrge­ma Kun­stikooli diplomitöö kudu­mise pro­jekt “Kogu­ja”.
Vana­vane­mate kaudu on Hert­ta Või­do seo­tud ka Jänedaga.