Ratsutamine

Raamatuväljapanek "Ratsutamine"Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rat­su­ta­mine”1.–17. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rat­su­ta­mi­ne“.

Lii­ku­mis­aas­ta­le pü­hen­da­tud 3. raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek rää­gib rat­su­ta­mise ka­su­lik­ku­sest nii füü­si­se­le kui meele­le, ini­m­ese ja ho­bu­se va­he­li­sest si­de­mest ning ai­tab lei­da lä­hi­maid rat­sa­talusid, kus saab sel­le to­re­da har­ras­tu­se­ga tegelda.